TRE
Polityka prywatności

Portal internetowy www.treproduct.com oraz zintegrowany sklep online: www.tredesign.iai-shop.comoraz www.treproduct.iai-shop.com, (zwane dalej łącznie "stroną internetową") jest prowadzony przez firmę tre product spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czerwonaku (62-004), przy ul. Gdyńskiej 143, z oddziałem w Warszawie przy ul. Łagodnej 6/10 (02-654), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000570410, REGON 362201360, NIP 7773251392, wysokość kapitału zakładowego: 6200,00 zł(zwaną dalej "tre product" lub "my").

Tre product przykłada wielką wagę do ochrony Państwa danych osobowych i w związku z tym gromadzi, przetwarza i wykorzystuje Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z opisanymi niżej zasadami i obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Niniejsza polityka ochrony danych osobowych informuje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku z witryną internetową www.treproduct.com

1. Administrator danych

Odpowiedzialność za przetwarzanie Państwa danych osobowych bierze tre product sp. z o.o.,siedzibą w Czerwonaku (62-004), przy ul. Gdyńskiej 143, z oddziałem w Warszawie przy
ul. Łagodnej 6/10 (02-654).

2. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy lub adres IP komputera.

3. Jakie dane osobowe są przetwarzane?

3.1 Dane wprowadzone przez Państwa

W przypadku zawarcia z nami umowy, wypełnienia pól rejestracyjnych lub wyrażenia przez Państwa zgody, przetwarzamy przekazane przez Państwa dane osobowe, w szczególności dane określone w punkcie 2.

3.2 Dane rejestrowane automatycznie

Aby zapewnić Państwu potrzebne informacje na naszej stronie internetowej, przetwarzamy również następujące dane:

 • adres strony, którą odwiedzasz na naszej stronie internetowej.
 • adres strony internetowej, którą odwiedziłeś bezpośrednio przedtem (tzw. "odsyłacz")
 • datę i godzinę wizyty
 • właściwości urządzenia, w szczególności system operacyjny, używana przeglądarka i rozmiar okna przeglądarki.
 • identyfikatory urządzeń, które składają się z indywidualnych cech urządzenia mobilnego. Na podstawie tych identyfikatorów urządzeń możemy również rozpoznać urządzenie na stronie internetowej. Przykładami takich identyfikatorów urządzeń są

a) Identyfikator "Ad-ID" systemu operacyjnego Apple iOS
b) "identyfikator reklamowy" systemu operacyjnego Android

4. Kiedy przetwarzamy Państwa dane?

4.1 Zawieranie umów

Twoje dane osobowe przetwarzamy podczas tworzenia osobistego konta użytkownika, zamawiania produktów za pośrednictwem naszej strony internetowej.

O ile poniższe przepisy nie stanowią inaczej, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 b) GDPR (wykonanie umowy).

4.2 Obsługa strony internetowej

Z drugiej strony, przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby móc zaoferować Państwu jak najlepsze produkty, oferty i treści dostosowane do Państwa potrzeb na stronie www.treproduct.com. O ile poniższe przepisy nie stanowią inaczej, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 f) GDPR (równoważenie interesów, w oparciu o nasze zainteresowanie oferowaniem Państwu możliwie najatrakcyjniejszej strony internetowej).

5. Cel przetwarzania danych

5.1 Konto klienta tre product

Aby móc zarejestrować się na naszej stronie B2B (www.tredesign.iai-shop.com lub/i www.treproduct.iai-shop.com, należy utworzyć konto użytkownika (zwane dalej "kontem użytkownika").

Do założenia konta użytkownika potrzebne jest imię i nazwisko, adres zamieszkania/rejestrowania firmy i numer telefonu. Ponadto użytkownicy muszą podać swój adres e-mail oraz hasło, które wybrali. Podany przez użytkowników adres e-mail służy również jako dane dostępu do konta użytkownika.

Aby móc dokonywać zakupów na naszej stronie musisz być podmiotem gospodarczym, posiadać zarejestrowaną firmę. Do założenia konta firmowego potrzebne są: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (e-mail, telefon) osoby reprezentującej firmę, adres rejestrowy firmy (ulica, kod pocztowy, miasto, kraj) oraz dane rejestrowe firmy, adres dostawy i informacje o fakturowaniu. Ponadto, tak jak w przypadku konta indywidualnego, e-mail oraz wybrane hasło do logowania.

Ponadto użytkownicy mogą przechowywać swoje dane osobowe na swoim koncie użytkownika, a tym samym wygodnie robić zakupy w sklepie internetowym. Informacje te mogą być w każdej chwili aktualizowane w obszarze konta użytkownika.

Trwałe pliki cookie (patrz Punkt 6.) są zapisywane na urządzeniu użytkownika za pomocą funkcji "Zostań zalogowany", która zapewnia, że użytkownik nie musi się ponownie logować przy kolejnych wizytach na naszej stronie internetowej. Ta funkcja nie jest dostępna dla użytkownika, jeśli wyłączył on zapisywanie takich plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki.

Oczywiście użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyn wypowiedzieć umowę o dostęp do konta użytkownika. Najprostszym sposobem jest wysłanie nieformalnego maila na adres info@treproduct.com

Podstawę prawną dla tego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 b) GDPR (wykonanie umowy).

5.2. Obsługa zamówień w naszym sklepie internetowym B2B

W przypadku zamówienia produktów w naszym sklepie internetowym przetwarzanie danych osobowych służy do zawarcia i realizacji umowy, a także realizacji zamówienia, w tym płatności i dostawy. Przy płaceniu kartą kredytową otrzymujemy od naszego dostawcy usług płatniczych identyfikator płatności. Służy nam to do uwierzytelnienia i alokacji zamówienia, a tym samym do zapewnienia bezpieczeństwa. Dane osobowe niezbędne do dokonania płatności są gromadzone bezpośrednio przez dostawcę usług płatniczych.

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 b) GDPR (wykonanie kontraktu na wykonanie i obsługę kontraktów) oraz art. 6 ust. 1 f) GDPR (ważenie odsetek, w oparciu o nasz interes w zaoferowaniu Państwu bezpiecznej opcji płatności kartą kredytową).

Przy wyborze opcji płatności kartą kredytową zostaną Państwo poproszeni o podanie danych wymaganych do korzystania z usług danego dostawcy usług płatniczych. Te informacje
o płatnościach są przekazywane bezpośrednio do odpowiedniego dostawcy usług płatniczych
i nie są przez nas przechowywane.

Zapisujemy dane do faktury i adresu dostawy na koncie użytkownika, aby nie trzeba było ich ponownie wprowadzać przy następnym zakupie. Dane te można zmienić w dowolnym momencie w przyszłości.

Jeśli nie zgadzasz się z oferowanymi Ci metodami płatności, możesz nas o tym poinformować listownie lub e-mailem: info@treproduct.com Następnie ponownie przeanalizujemy decyzję
w świetle Państwa informacji.

Usuwamy Państwa dane osobowe przetwarzane w ramach zamówień najpóźniej po upływie ustawowego okresu gwarancji, chyba że jest to sprzeczne z ustawowym obowiązkiem zachowania danych.

5.3 Newsletter

Wszystkim użytkownikom naszego sklepu internetowego B2B (użytkownikom www.treproduct.com) oferujemy otrzymywanie newsletterów. Aby się zarejestrować, użytkownik może zarejestrować się na swój adres e-mail na stronie rejestracji.

Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyn odwołać swoją zgodę..

Podstawą prawną opisanego powyżej procesu jest art. 6 ust. 2 lit. a). 1 a) GDPR (zgoda).

5.4 Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, aplikacji WhatsApp, Messanger (aplikacja Facebook.com)

W przypadku wysłania do nas zapytania za pomocą poczty e-mail lub aplikacji WhatsApp, będziemy przetwarzać podane przez Ciebie informacje, w tym dane kontaktowe, w celu przetworzenia zapytania. W przypadku pytań uzupełniających dane te będą również przechowywane przez nas. Podstawę prawną stanowi art. 6. 1 b) GDPR (realizacja umowy - przetwarzanie danych użytkownika jest niezbędne do realizacji umowy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub prośby) lub art. 6 ust. 1 lit. a). 1 f) GDPR (równoważenie interesów - w oparciu o nasze zainteresowanie obsługą wniosków od użytkowników naszej strony internetowej).

6. Narzędzia do analizy stron internetowych

6.1 Ogólnie

Pragniemy jak najlepiej zaprojektować naszą stronę internetową. Dlatego stosujemy tzw. narzędzia "trackingowe" w celu technicznego udoskonalenia naszej oferty internetowej. Narzędzia do śledzenia pozwalają nam mierzyć wykorzystanie naszych ofert internetowych. W szczególności wykorzystujemy narzędzia śledzenia w celu zebrania następujących informacji:

 • Jakie linki użytkownicy Internetu klikają na innych stronach internetowych, aby uzyskać dostęp do www.treproduct.com?
 • Kiedy i jak często nasze strony są odwiedzane.
 • Jakie informacje użytkownicy szukają na naszej stronie internetowej?
 • Na które linki lub oferty klikają użytkownicy naszej strony internetowej?

Na podstawie tych informacji sporządzamy statystyki.

W szczególności wykorzystujemy automatycznie zgromadzone dane, o których mowa w pkt 3.2 powyżej. Dane przechowywane są wyłącznie pod pseudonimem.

Podstawą prawną jest Państwa zgoda w rozumieniu Art. 6 ust. 1 a) GDPR i art. 6 ust. 1 f) GDPR (równoważenie interesów, w oparciu o nasze zainteresowanie dostosowaniem serwisu do zainteresowań i potrzeb użytkowników).

6.2 Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analizy Google Inc. "("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak na tej stronie internetowej zostanie aktywowana anonimizacja IP, Google wcześniej zmniejszy adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz do świadczenia operatorowi innych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i Internetu.

Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w kontekście Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z tej strony internetowej (włącznie z adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem "_anonimizeIp()". W rezultacie adresy IP są dalej przetwarzane w formie skróconej, co pozwala wykluczyć relację osobistą. Jeśli zebrane dane osobowe są osobiste, zostaną one natychmiast usunięte, a dane osobowe zostaną natychmiast usunięte.

Google Analytics używamy do analizy i regularnego ulepszania korzystania z naszej strony internetowej. Możemy udoskonalić naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google przekazało dane do Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacy-shield.gov/EU-US-Framework. Dane użytkownika będą przetwarzane w ramach Google Analytics w celu ochrony uzasadnionych interesów firmy Intervox.

Informacje o osobach trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, faks: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania z witryny: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html, Polityka prywatności: http://google.com/intl/pl/analytics/learn/privacy.html oraz Polityka prywatności: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych:

Użytkownik może zapobiec zbieraniu i przekazywaniu do Google danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

7. Korzystanie z usług zewnętrznych dostawców usług

Do obsługi naszej strony internetowej zlecamy zewnętrznym usługodawcom przetwarzanie danych (np. wysyłkę zamówienia). W razie potrzeby usługodawcy ci przetwarzają również dane osobowe. Usługodawcy są przez nas starannie dobierani i monitorowani. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami, a niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych jest dla Państwa wiążące.

8. Okres przechowywania

Dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszym dokumencie lub zgodnie z przepisami prawa. Dane wprowadzone przez Państwa w rozumieniu punktu 3.1 zostaną usunięte najpóźniej po upływie 6 lat od upływu okresu przechowywania danych zgodnie z prawem handlowym i podatkowym. Automatycznie rejestrowane dane określone w sekcji 3.2 zostaną zatem usunięte lub uczynione anonimowymi po upływie 50 dni.

9. Twoje prawa

Mają Państwo w stosunku do nas następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych, które Państwa dotyczą:

 • prawo do informacji,
 • prawo do poprawiania lub usuwania danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych.

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych w związku z naszym przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

10. Pytania

W przypadku ogólnych pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z drogą pocztową (info@treproduct.com) lub pocztą tradycyjną (tre product sp. z o.o. – Oddział Warszawa, ul. Łagodna 6/10, 02-654 Warszawa, Polska)